Tư vấn

Về việc tư vấn tiếp thị của AUN

Thế giới tiếp thị luôn thay đổi đáng kể, mọi người ai cũng đều nhận biết được tầm quan trọng của tiếp thị điện tử do tiếp cận các khách hàng thích hợp.

Tuy nhiên, phương pháp và dữ liệu liên quan đến tiếp thị được cung cấp trên internet chiếm số lượng áp đảo, việc kết hợp các hạng mục phù hợp với mục tiêu của khách hàng là không hề đơn giản.

Nếu quảng cáo ở nước ngoài sẽ khó nắm bắt tình hình tại Nhật Bản.

AUN có thế mạnh trong việc tối đa hóa hiệu quả đầu tư (ROI) cho dự án tiếp thị điện tử của khách hàng bằng cách đứng ở vị trí của khách hàng để lập và thực hiện các kế hoạch thực tiễn được tập hợp từ kinh nghiệm làm việc lâu năm ở các nước châu Á.

Với tư cách là người phụ trách tiếp thị và người quản lý công ty, xây dựng lộ trình dựa trên mục tiêu và các câu chuyện mà khách hàng đã nói đến, điều chỉnh các phương pháp đa dạng khi cần thiết, loại bỏ các khó khăn từ phía khách hàng.

Không phải là làm cho việc tiếp thị của khách hàng rõ ràng hơn mà phải trở thành đối tác hỗ trợ liên tục và cung cấp các ý tưởng mới. Chúng tôi có thể áp dụng những điều tốt nhất mà internet có thể cung cấp cho các hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Tổng quan về dịch vụ

TRƯỚC

Time consuming Too much to handle Difficult to be consistent [Marketer(YOU)]

SAU

Consistent and effective Can focus on strategic part 

Volume discount via AUN [Marketer(YOU)] Marketing Planning Budget management PDCA&Reporting [AUN]

Tùy chỉnh toàn bộ. Là dịch vụ thiết lập KPI đặc biệt phù hợp với tình trạng của quý công ty, xoay quanh PDCA.

CONTACT

pageTop