Dịch vụ SEO

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là gì?

SEO screenshot
Ví dụ về kết quả tìm kiếm trên Google.co.jp với từ khóa là “SEO”

SEO là từ được viết tắt từ “Search Engine Optimization”, có nghĩa là “tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”. Đây là phương pháp làm cho kết quả tìm kiếm được hiển thị lên trên đầu bằng cách điều chỉnh cấu tạo của website hay mô tả ở các trang thành các dạng yêu thích của công cụ tìm kiếm kiểu mạng nhện (crawler) (robot), tiêu biểu là Google. Công ty chúng tôi có thể thực hiện trên các công cụ tìm kiếm chính trên thế giới chẳng hạn như Google, Yahoo!, Baidu, …

8 chỉ tiêu cơ bản của SEO

Công cụ tìm kiếm phán đoán tổng hợp hơn 150 hạng mục tìm kiếm được, sau đó quyết định thứ hạng (rank) của kết quả tìm kiếm, các yếu tố đó có thể phân thành 8 chỉ tiêu lớn. Dựa trên những yếu tố này, công ty chúng tôi tiến hành phân tích website của công ty khách hàng và đề ra các phương án cải thiện phù hợp với công ty khách hàng.

8 Basic Indicators for SEO

①Tính nguyên bản (Originality)
Điểm đặc biệt trong nội dung
②Sự tươi mới
Độ mới mẻ và khả năng cập nhật các thông tin ghi trên website
③Tín hiệu xã hội (Social Signal)/
Thiết lập mạng lưới xã hội (Social setup)
Chủ đề nào đang được phương tiện truyền thông xã hội nói đến? Hoặc đã được quy định thành tiêu chuẩn?
④Phương pháp mới có thể truy cập website
từ điện thoại di động
Đã là website thông minh tối ưu chưa?
⑤Các liên kết (link) trong website
Khối lượng và mức độ phù hợp của các liên kết (link) bên trong website, tính chủ đề,
⑥ Liên kết ngoài
Sự thay đổi, tính xác thực và mức độ phân tán liên kết từ những trang web bên ngoài
⑦ Khả năng thu thập dữ liệu trên Website
Cấu trúc và cài đặt có dễ dàng thu thập dữ liệu bởi các công cụ tìm kiếm?
⑧ Kết hợp văn bản
Mô tả các từ khóa đối ứng và tình trạng cài đặt của các thẻ chính
Giải thích
Công ty chúng tôi sử dụng biểu đồ đặc biệt có tên là biểu đồ SEO để phân tích định lượng website của công ty khách hàng từ các quan điểm của SEO. Biểu đồ SEO được lập từ khoảng gần 50 hạng mục kiểm tra, có thể thêm điểm và trọng số cho các hạng mục để tiến hành phân tích định lượng website của công ty khách hàng và website của công ty cạnh tranh với công ty khách hàng. Sau khi lập thành biểu đồ Radar, từ kết quả cho điểm các hạng mục chi tiết (sơ đồ) sẽ thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của website. Nếu có điểm mạnh, chúng tôi sẽ mở rộng phần đó hơn nữa. Nếu có điểm yếu, chúng tôi sẽ tập trung chú ý vào các điểm đó và cần phải đề ra các biện pháp cải thiện. Chúng tôi hướng dẫn toàn bộ quy trình tìm kiếm các điểm vấn đề và giải quyết vấn đề, thực hiện tư vấn tại công ty khách hàng về các bí quyết SEO đã tích lũy.

Những lợi ích khi trang web được hiển thị trên đầu

 • Luôn luôn được hiển thị trên đầu kết quả tìm kiếm. Dẫn đến tăng doanh số bán hàng, thu hút được khách hàng mới.
 • Không phải trả chi phí tốn kém cho mỗi lần nhấp (click) vào xem thử như quảng cáo banner, 0 Yên mỗi 1 lần nhấp (click) ! 0 Yên 1 lần nhấp (click) !
 • Do được hiển thị trên đầu như thông tin khách quan nên được người dùng tin tưởng, bạn có thể sẽ đạt CTR (tỷ lệ nhấp chuột) cao.
 • Do được hiển thị như kết quả tìm kiếm ngẫu nhiên nên được người dùng tin tưởng, xác xuất thu hút khách hàng có thể cao hơn so với quảng cáo.
 • Có thể được biết đến như một thương hiệu trực tuyến uy tín, “(từ khóa tìm kiếm) công ty cổ phần ○○”.”

Dịch vụ SEO

Chúng tôi có nhiều loại dịch vụ SEO phù hợp với ngân sách và mong muốn của khách hàng.

SEO dạng trả chi phí dựa trên kết quả

SEO-Ranking

Kế hoạch thực hiện với 1 từ khóa và 1 trang web. Sẽ tính phí khi từ khóa đối tượng được vào top 10 và chi phí sẽ tương ứng với thứ hạng (rank).

Dành cho các công ty như sau:
 • Không có nhiều từ khóa nhưng vẫn có từ khóa muốn cho hiển thị trên đầu
 • Rất muốn đưa tên công ty lên trên kết quả tìm kiếm
 • Vì phát triển sản phẩm mới nên muốn tên sản phẩm được đưa lên đầu, …
SEO-Package 5/10

Là kế hoạch được chọn tối đa 5/10 từ khóa, tiền phí chỉ được tính khi từ khóa tương ứng đó có trong 2 trang web.

Dành cho các công ty như sau:
 • Số lượng sản phẩm nhiều, muốn tăng thứ hạng (rank) với nhiều KW (từ khóa)
 • Thực hiện đối sách cho nhiều từ khóa, muốn làm cho website mạnh lên
 • Dù chỉ là 1 từ khóa nhưng cũng có rất nhiều phương pháp tìm kiếm
 • Chẳng hạn như Tên sản phẩm x Mua Tên sản phẩm x Mượn Tên sản phẩm x Khu vự

SEO dạng gói cố định

SEO-Valuation 5/10

Là kế hoạch kiểm tra, chỉnh sửa nội bộ website đã lập với khoản tiền nhỏ

Dành cho các công ty như sau:
 • Trước tiên, tiến hành kiểm tra website, muốn xem thử mức độ hiệu quả của nó như thế nào
 • Giá phí sẽ không thay đổi theo kết quả mà cần phải ký hợp đồng cố định
 • Không có người phụ trách IT trong nội bộ công ty, muốn nhờ chỉnh sửa toàn bộ
SEO-Consultation

Kế hoạch tư vấn

Dành cho các công ty như sau:
 • Không có người quản trị website, muốn có người để có thể ủy thác quản lý
 • Không biết điểm vấn đề vì sao website không thu hút khách hàng
 • Muốn tiến hành phân tích tính cạnh tranh và phân tích website, muốn đưa ra phương án để nâng cao chất lượng
CONTACT

pageTop